Vyberte stránku

Turistika

Obecnice (též zvaná jako Bečánov)

Obec leží 6 km severozápadně od Příbrami. Pohled na obecnickou kotlinu a zalesněné kopce Brd nadchne každého romantika. Na obzoru můžeme vidět Dubovou Horu (626 m.n.m), Velkou a Malou Třemošnou (778 m.n.m.), na západě Klobouček (704 m.n.m.), za ním nejvyšší horu Brd 865 m vysoký Tok a na severu Brdu (773 m.n.m.) a Radlice (709 m.n.m.). První historické zmínky o Obecnici jsou z roku 1394. Historie Obecnice je spjata s důlní činností. První zpráva o dolování v Obecnici z roku 1556 hovoří o jámě Reichentrost (Bohaté potěšení) a jámě Gabe Gottes (Boží Dar). V novější době byla před Obecnicí při silnici ze Lhoty hloubena šachta (1912) zvaná Bohatá naděje. Dosáhla hloubky 59 m, ale naděje do ní vkládané se nesplnily a v roce 1919 byly veškeré důlní práce v Obecnici zastaveny. Kulturním dědictvím z 18. století, které zároveň svědčí o silné mariánské tradici u nás, je žulový sloup s litinovou soškou Panny Marie. Stojí na návrší u hřbitova nazývaném „Panenka“. Nejvýznamnější kulturně-historickou památkou 19. století je kostel Šimona a Judy.

Koupaliště

V létě je na obecnickém koupališti Obecnické muzicírování, tedy víkendy plné hudby a zábavy.

Zlatý Nuget Bečánova

Obecnice současnosti je vyhlášená pořádáním Bečánovského nugetu. Jde o každoročně se opakující podívanou Ta bývá pravidelně druhou únorovou neděli a jedná se o závod lidských spřežení se saněmi. Účastí závodníků i návštěvníků již dávno překročila hranice regionu.

Brdské lesy

Obecnice leží přímo na východním okraji střední části Brd, které jsou nejvyšší pahorkatinou ve Středních Čechách, táhnoucí se více než 70 km (!) jihozápadním směrem od matičky Prahy. V celé své délce představují prakticky jednolitý pás lesů, z nichž některé si zachovaly ještě charakter původních smíšených porostů. Ač leží v samém centru země, Brdy jsou místy až neuvěřitelně liduprázdnou krajinou. V kopcích nenajdete žádná turistická centra, hotely, chatkové kolonie (vyjma malé části na jejich severovýchodním výběžku), ba ani obydlené vesnice a o průmyslu vůbec nemluvě. Celé Brdy poskytují ohromné vyžití pro turisty mířící za krásami této oblasti, ať už pěšky či na kole, a stejně tak pro houbaře.

Cyklistické stezky

Obecnicí prochází také cyklotrasa číslo 302 vedoucí z Dolní Líšnice přes Příbram do Hořovic, která měří zhruba 60 km. Navíc v roce 2008 byly zpřístupněny některé částí vojenského prostoru, z nichž jeden je právě u Obecnice. Z Obecnice se můžete dostat k vodní nádrži Pilská a odtud následně do Kozičína a Příbrami. Tyto zpřístupněné prostory lze oficiálně navštěvovat pouze o víkendech.

Zajímavosti v okrese

V okrese Příbrami by jste si neměli nechat ujít některé památky. Z těch hlavních je to poutní místo Svatá Hora a Hornické muzeum v Příbrami. Dále pak Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, hrad Zvíkov a zámek Orlík na Vltavě, zámky v Březnici a Dobříši, Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše, Památník u ukončení II. světové války v Milíně – Slivici, Muzeum – Mincovnu v Novém Kníně, ukázku lidové architektury v Drahenicích.

www.penzion-leona.cz